Zwroty i reklamacje

Reklamacja

Dbamy o to, aby wysyłane przez nasz produkty były najwyższej jakości i nie posiadały wad. Reklamacja polega na przesłaniu do nas produktu najlepiej z jego opakowaniem, kopią dowodu zakupu, opisem zawierającym powód reklamacji wraz z informacjami kontaktowymi.
Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta :

pisemnie na adres: ul. Daliowa 1, 16-010 Nowodworce lubw formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@loomo.pl;

Wzór druku reklamacji do pobranie znajdziesz tutaj.

 

Zwrot - Odstąpienie od Umowy 


Zakupy w sklepie Loomo Biocosmetics są bardzo bezpieczne.

Zgodnie z polskim prawem Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupionego produktu bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. 

 

Odstąpienie od umowy może zostać złożone przez Klienta w formie jednoznacznego oświadczenia:

- pisemnie na adres: ul. Daliowa 1, 16-010 Nowodworce lub

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@loomo.pl;

  

Wzór druku reklamacji do pobranie znajdziesz tutaj. Możesz skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Pamiętaj jednak, że w przypadku kosmetyków po otwarciu opakowania, usunięciu wewnętrznej folii zabezpieczającej i przetestowaniu zakupionego produktu, nie ma możliwości zwrotu towaru.

Gwarantujemy zwrot wartości produktu przelewem bankowym na konto. Nie zwracamy kosztów odesłania do nas produktu.